pabedžioti

pabedžioti
pabedžióti tr. pasmaigstyti: Eik pabedžióti pagalių pamidoram, reikės priraišioti juos Pn. \ bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžioti; užbedžioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apibedžioti — tr. 1. apsmaigstyti: Lovelę žabom apibedžiojau, kad vištos nekastų Jnš. | refl. tr.: Apsibedžiok žabais daigus, kad vištos neiškastų Rm. 2. Jnš apkasioti: Obelytės reikia aplink apibedžioti, kad žolė neaugtų Pnd. bedžioti; apibedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbedžioti — tr. išvarpyti ligi kurios nors vietos: Lig tuo daiktu atbedžiok dar, ir užteks pupelėm žemės Ėr. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bedžioti — bedžioti, ioja, iojo tr. 1. badyti, smaigstyti: Jis darže apyniam virkščias bedžioja Ėr. 2. Brž kastuvu purenti žemę, varpyti, kasti: Eisiu daržo bedžioti Pnd. 3. prk. sodinti: Mes agurkus tai tris kartus bedžiojom Lnkv. bedžioti; apibedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbedžioti — tr. 1. išbadyti, išdurstyti: Kad nori susiūti šikšną, pirma išbedžiok su yla skylutes Ppl. 2. iškasioti, išvarpyti, išpurenti: Išbedžiok palangėj, sėsim taboką Skr. | refl. tr.: Tėvas pats gali išsibedžioti tabokai ežią žemės Pn. bedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubedžioti — tr. 1. bedžiojant nutraukyti: Nekišk arti prie daigo pagalio, šaknis nubedžiosi Rm. 2. išvarpyti, iškasioti: Jis jau pusę daržo nubedžiojo Pb. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabadyti — tr. 1. pabedžioti, pasmaigyti, pabaksnoti: Eidamos burokų diegti, pasiimkiat piemenuką skylėms pabadyti Grg. Pabadyk su pirštu ragaišį, ar kietas Ėr. Adyną pabãdė (pamėžėjo), tai ir užgulė (atgulė) Lp. | refl.: Pasibadžiaũ grūšnių Pšl. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskverbti — paskver̃bti, ia (pàskverbia Rdn), pàskverbė tr. 1. NdŽ paurbti, pagręžti. 2. truputį atskverbti, atgnybti: Pàskverbiau [kotleto], paragavau, i gana Rdn. 3. NdŽ pakasti, pabedžioti. 4. NdŽ papjauti (velėnų). skverbti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • payluoti — intr. pabaksnoti, pabedžioti: Payluok, ir įlįs Mrj. yluoti; payluoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribedžioti — tr. prismaigstyti: Pribedžiojau apyniam virkščių visus patvorius Rm. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subedžioti — tr. 1. subadyti: Subedžiojo stalą su yla Pšl. 2. susmaigstyti: Subedžiok adatas kamuoliokan Ds. 3. supurenti kastuvu: Jau pusė daržo subedžiota Kp. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”